„W świecie Porozumienia Bez Przemocy” to książka, która ma na celu wyposażenie czytelnika w wiedzę oraz umiejętności tworzenia zdrowych relacji z drugim człowiekiem w oparciu o otwartą komunikację i budowanie silnej więzi. Zaproponowane narzędzia zapewnią lepsze zrozumienie oraz ułatwią prowadzenie rozmów w sposób bezkonfliktowy. Książka wskazuje, w jaki sposób należy prowadzić rozmowy i unikać przemocy. Opiera się na takich wartościach jak szacunek, wzajemne zrozumienie oraz pokojowe nastawienie do ludzi i świata. Przedstawione narzędzia wspomagają proces komunikacji w różnych sytuacjach życiowych, między innymi w pracy czy kontaktach z dzieckiem oraz partnerem. Informuje, w jaki sposób postępować, jaką postawę należy przyjąć oraz w jaki sposób dobierać słowa, by rozmowa była bezkonfliktowa i spokojna. Autor opisuje również schematy ludzkich zachowań w sytuacjach stresujących, niekomfortowych i trudnych, jednocześnie podając wskazówki, jak przekazywać swoje potrzeby bez sprawiania przykrości innym. Książka uświadamia, jaki wpływ mają ludzkie reakcje na relacje z otoczeniem oraz w jaki sposób radzić sobie w trakcie konfliktu.
O autorze Autorem książki „W świecie Porozumienia Bez Przemocy” jest Marshall B. Rosenberg – psycholog pochodzenia amerykańskiego, który od lat zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów polubownie. Twórca takich książek jak „Wychowanie w duchu empatii” czy „Porozumienie Bez Przemocy. O języku życia”.