Nasza historia

W 2012 roku o. Mieczysław Łusiak SJ, poznawszy przypadkiem „Porozumienie bez przemocy” Marshalla Rosenberga, zainicjował w prowadzonym przez siebie Domu Rekolekcyjnym „Oaza” w Suchej k. Bydgoszczy letnie rekolekcje dla rodzin. Oparte one były nie tylko na Ewangelii i nauczaniu Kościoła o rodzinie, ale także na metodzie komunikacji opracowanej przez M. Rosenberga.

W roku 2018 uczestnicy rekolekcji poprosili o. Mieczysława o pomoc we wdrożeniu praktyki comiesięcznych spotkań dla małżeństw w małych grupach. Motywowane to było tym, że wiedza i doświadczenie zdobywane raz do roku na letnich rekolekcjach nie wystarcza, aby skutecznie żyć tym w codzienności. Tym sposobem we wrześniu 2018 roku zawiązały się pierwsze grupy Rodzin Empatycznych: cztery w Trójmieście i dwie w Bydgoszczy.

W następnym roku uczestnicy letnich rekolekcji z Warszawy, Łodzi i Wrocławia poprosili o pomoc w zawiązaniu takich grup w ich miastach. Na przełomie lat 2019/2020 zawiązały się więc kolejne grupy. I tak dziś funkcjonują dwie grupy w Bydgoszczy, siedem w Trójmieście, cztery w Warszawie, dwie w Łodzi i cztery we Wrocławiu. Wszystkie są prowadzone osobiście przez o. Mieczysława Łusiaka SJ.

Ponieważ chętnych, by przystąpić do tych grup ciągle przybywa, jesienią 2022 roku powstały kolejne dwie grupy w Warszawie i dwie we Wrocławiu prowadzone przez bezhabitowe siostry od Aniołów: Marię Druch i Iwonę Jagiełka. Przygotowywane są kolejne osoby dla prowadzenia kolejnych grup w różnych częściach kraju.

Dla kogo jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotami głównie dla małżonków, ale przynależeć do nas mogą też osoby samotne. Nie jest warunkiem przystąpienia do grupy życie w małżeństwie sakramentalnym. Choć w zdecydowanej większości jesteśmy katolikami, to otwarci jesteśmy też na osoby innych wyznań chrześcijańskich, innych religii, a także niewierzące w Boga.

Formacja

Celem naszym jest rozwój osobisty oparty na Ewangelii, tak jak ją interpretuje Kościół Katolicki. W realizacji ewangelicznego ideału Miłości obficie korzystamy z „Porozumienia bez Przemocy” (znanego w skrócie jako NVC) wg Marshalla Rosenberga. Wynika to z ciągłego odkrywania tego, jak bardzo wskazówki pomocne dla budowania satysfakcjonujących i trwałych relacji sformułowane przez Rosenberga pokrywają się z ewangelicznymi wartościami. W naszej pracy nad sobą wykorzystujemy teksty twórcy NVC, a także „34 Postanowienia o życiu bez przemocy” sformułowane przez jedną z trenerek NVC – Miki Kashtan. Na comiesięcznych spotkaniach w grupach, które liczą 12-16 osób, omawiamy kolejne z tych Postanowień. Spotkania zaczynają się krótką modlitwą (zwykle jest to czytanie fragmentu Pisma św. lub odmówienie Litanii Empatycznej). Następnie przechodzimy do dzielenia się realizacją kolejnego Postanowienia, a także tym, co jest w nas aktualnie żywe. W drugiej części spotkania opiekun grupy odnosi się do wypowiedzi uczestników: dodaje konieczne wyjaśnienia i odpowiada na ewentualne pytania. Trzecia część spotkania jest przeznaczona na dyskusję lub też, jeśli ktoś o to poprosi, na przejście tzw. „ścieżki empatycznej”, czyli drogi ku zrozumieniu siebie w obliczu silnych emocji związanych z czymś trudnym, co nas spotkało w codziennym życiu. Jeśli grupa ma na to ochotę, spotkanie podsumowujemy krótkimi wypowiedziami uczestników, które są odpowiedzią na pytanie: „Czym ubogacił mnie ten wspólnie spędzony czas?”. Spotkanie, które trwa zwykle 2,5-3 godzin, kończymy krótką wspólną modlitwą.

Materiałem pomocnym w realizacji „Postanowień o życiu bez przemocy” są rozmowy o. Mieczysława Łusiaka SJ z certyfikowanymi trenerami NVC Beatą i Piotrem Hołtyń. Są one dostępne na YouTube na kanale „Akademia Szczęśliwego Życia”. Korzystamy też z książki Miki Kashtan „Niezwykle świadome życie” tom II, gdzie autorka omawia część sformułowanych przez siebie Postanowień.

Elementami wspomagającymi nasz rozwój duchowy i wzrastanie w Miłości są:

– codzienny indywidualny kontakt ze Słowem Bożym, wsparty komentarzami o. Mieczysława Łusiaka SJ, zamieszczanymi na YouTube i w aplikacji „Pogłębiarka”

– codzienna „Rewizja świadomości” („Empatyczny rachunek sumienia”)

– życie sakramentalne

– cotygodniowe spotkania rodzinne, które są czasem wspólnej modlitwy, wyrażania wdzięczności i rozwiązywania ewentualnych konfliktów w duchu empatii

– dodatkowe spotkania w „minigrupach” (4-5 osobowych) pomiędzy spotkaniami właściwej wspólnoty, poświęcone refleksji nad realizacją kolejnego „Postanowienia o życiu bez przemocy”.

 

 

Gdzie jesteśmy na mapie Polski?

Chcesz dołączyć do Rodzin Empatycznych?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz koordynator wyśle do Ciebie wszystkie niezbędne informacje jak do nas dołączyć i gdzie otwierają się nowe grupy.

RODO

Latem spotykamy się na rodzinnych wakacjach z warsztatami w Domu Rekolekcyjnym Jezuitów w Suchej